Jakie kroki należy podjąć w przypadku śmierci bliskiej osoby?(wypadek lub przestępstwo)

 

    • W przypadku kiedy śmierć nastąpiła w skutek wypadku lub też zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jej przyczyną mogło być przestępstwo, oprócz karty zgonu należy odebrać od prokuratora zezwolenie na pochowanie.
    • Osoby zmarłe w miejscach publicznych przewozi się na wniosek właściwego organu (najczęściej prokuratora) do zakładu medycyny sądowej w celu ustalenia przyczyny zgonu.
    • Organizowanie i opłacenie tego przewozu należy do zadań powiatu.
    • Po dokonaniu tych czynności dalsze zadania związane z pochówkiem spełnia nasz Dom Pogrzebowy.

 

Więcej informacji można uzyskać w naszym Domu Pogrzebowym.