Jakie kroki należy podjąć w przypadku śmierci bliskiej osoby?(w szpitalu)

 

    • Pierwszym krokiem jest powiadomienie placówki, w której zmarł pacjent (szpital lub hospicjum) o wyborze naszego Zakładu Pogrzebowego.
    • Lekarz opiekujący się zmarłym pacjentem wystawia kartę zgonu, z którą należy się udać do naszej firmy.
    • Od tego momentu wszelkie dalsze formalności i zadania związane z organizacją pochówku przejmuje na siebie nasz Zakład Pogrzebowy.

 

Więcej informacji można uzyskać w naszym Domu Pogrzebowym.